Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Αθηναίων A.E. και το ΔΗΜΗΤΡΑ Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης Α.Ε. διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο "Αναπτύσσοντας στρατηγικές για άντρες που χρησιμοποιούν βία στις προσωπικές τους σχέσεις", που εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "MUVI - developing strategies to work with Μen Using Violence in Intimate relationships". Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, και οι καλές πρακτικές που κάθε χώρα χρησιμοποιεί.

Στόχος του έργου MUVI είναι να ευαισθητοποιήσει το κοινό καθώς και εκείνους που απασχολούνται στις κοινωνικές υπηρεσίες, τα κέντρα συμβουλευτικής και υποστήριξης και τις γυναικείες οργανώσεις για το πρόβλημα της άσκησης βίας από τους άντρες στις προσωπικές τους σχέσεις. Προωθεί την ιδέα της ανάληψης ευθυνών από τους άντρες για την βίαιη συμπεριφορά τους, ερευνά πως μπορεί να αντιμετωπιστεί η βίαιη αυτή συμπεριφορά και αν μπορούν να προταθούν θεραπευτικά ή εκπαιδευτικά προγράμματα για τα άτομα αυτά.

Πολλά ερωτήματα εγείρονται κατά την υλοποίηση αυτών των πρωτοβουλιών και ο κύριος στόχος του MUVI είναι να ενσκήψει σε αυτά, έτσι ώστε να δώσει απαντήσεις. Οι δράσεις του έργου και η σύμπραξη με το "Εναλλακτικό στη Βία Κέντρο" (Κέντρο A.T.V) του Όσλο, που έχει ενεργή δράση εδώ και χρόνια, και αποτελεί μια σημαντική παρουσία στο χώρο, θα προσδώσει θεωρητική και πρακτική γνώση για την ανάπτυξη στρατηγικών σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία, όπου μόνο παραδοσιακές μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της αντρικής βίας στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις.

Είναι η πρώτη φορά που ο Δήμος Αθηναίων συνεργάζεται με τον πλέον εξειδικευμένο φορέα πρόληψης και συμβουλευτικής σε άντρες που εμφανίζουν συμπεριφορές βίας στις προσωπικές τους σχέσεις.

Εκτός από την Α.Ε.Δ.Α. στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι: Alternative to Violence Centre, ATV (Όσλο, Νορβηγία), Innovation, Transfer and Development, ITD (Βαρκελώνη, Ισπανία), Δήμητρα Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης (Ελλάδα).

Δείτε εδώ το πρόγραμμα της ημερίδας.

Επικοινωνία:
210 5201611-612
Τόπος: Ξενοδοχείο NOVOTEL, Αίθουσα "Αλκυώνη"
Διεύθυνση: Μιχαήλ Βόδα 4-6