Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS διοργανώνει και σας προσκαλεί σε επιμορφωτικό διήμερο σεμινάριο, που προγραμματίζεται για τις 4 & 5 Οκτωβρίου 2008 στην Αθήνα*.
Θέμα του σεμιναρίου είναι: «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ως τομέας δράσης μιας Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης».

Για ποιούς;

Η πρόσκληση απευθύνεται σε νέους, φοιτητές, ιδιαίτερα, παιδαγωγικών τμημάτων και/ή τμημάτων περιβαλλοντικών σπουδών, αλλά και σε όσους διαθέτουν ενδιαφέρον και μεράκι για την περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Τί;
Το σεμινάριο έχει ως αντικείμενό του, την εξοικείωση των συμμετεχόντων με σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές στον τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, όπως αυτές εντάσσονται και λειτουργούν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μιας Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης, όπως το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS.
Γιατί;
Σκοπός είναι η εκπαίδευση ενός μικρού αριθμού νέων κι ενδεχομένως, ο σχηματισμός μιας ομάδας συνεργατών – εθελοντών, που θα υλοποιούν ή θα συμμετέχουν στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που διεξάγει το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS.
Από ποιούς;
Το σεμινάριο διεξάγουν παιδαγωγοί, περιβαλλοντολόγοι, και εργαζόμενοι στο Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS.

συνέχεια εδώ