Ο Δήμος Αθηναίων είναι ο πρώτος κρατικός φορέας στην Ελλάδα που προχωράει στο συνολικό σχεδιασμό για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημοτικά κτίρια και εφαρμόζει την ευρωπαϊκή οδηγία (91/2002), η οποία έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο (Νόμος 3661/08).

Με εντολή του Δημάρχου Αθηναίων Νικήτα Κακλαμάνη, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για την εξασφάλιση ενός υγιούς και βιώσιμου περιβάλλοντος στην πόλη, η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου θα εκπονήσει συνολικό - και όχι μεμονωμένο - σχεδιασμό για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δώδεκα δημοτικών κτιρίων (Δημαρχείο, Πνευματικό Κέντρο, Κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Καθαριότητας, πέντε κτίρια Δημοτικών Διαμερισμάτων και τριών Δημοτικών Ιατρείων).

Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή, η χαρτογράφηση και η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατανάλωσης ενέργειας στα επιλεγμένα δημοτικά κτίρια, η ανάδειξη των δυνατοτήτων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους και η ανάπτυξη σχεδίων δράσης για την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και την ευαισθητοποίηση των δημοτών σε πράξεις ενεργειακής συμπεριφοράς. Τέλος, βάσει της μελέτης, θα εκτιμηθούν οι συγκεκριμένες ανάγκες του Δήμου προκειμένου ο νέος ενεργειακός σχεδιασμός να μπορεί να χρηματοδοτηθεί αποτελεσματικότερα από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 ή από άλλες πηγές χρηματοδότησης.

Με την ευρωπαϊκή οδηγία καθιερώνεται ενιαία μέθοδος για πρότυπα ολοκληρωμένης ενεργειακής απόδοσης (θέρμανση-ψύξη-φωτισμός), τα οποία υλοποιούνται όχι μόνο σε νέα κτίρια αλλά και σε όσα επιδέχονται σημαντικής ανακαίνισης. Η ενσωμάτωσή της στην πολιτική που εφαρμόζει ο Δήμος Αθηναίων θα συμβάλει στον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου κυρίως στον κτιριακό τομέα, βελτιώνοντας σημαντικά την ενεργειακή τους απόδοση.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, σήμερα ο κτιριακός τομέας εκπέμπει το 45% του διοξειδίου του άνθρακα της χώρας, απορροφώντας παράλληλα το 35% της συνολικής της ενέργειας. Εκτιμάται δε ότι μια ελληνική κατοικία καταναλώνει 70-80% περισσότερη ενέργεια για θέρμανση απ' ότι καταναλώνει αντίστοιχη στη Δανία.