Εντείνεται η πιστωτική ασφυξία στην αγορά με τις χορηγήσεις δανείων να κινούνται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 20 ετών.
 
Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα μειώθηκε το Φεβρουάριο του 2012 περαιτέρω σε -3,8% από -3,3% τον Ιανουάριο 2012 (Δεκέμβριος 2011: -3,1%).  Συνολικά, το Φεβρουάριο του 2012, η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 1.188 εκατ. ευρώ.
 
Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις το Φεβρουάριο ήταν αρνητική κατά 695 εκατ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης μειώθηκε σε -2,7% από -1,9% τον Ιανουάριο.
 
Αναλυτικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων υποχώρησε σε -3,3% από -2,6% τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπου περιλαμβάνονται και μεγάλου ύψους ενδο-ομιλικές συναλλαγές, επιβραδύνθηκε σε 7,1% από 10,5% τον Ιανουάριο του 2012.
 
Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 109 εκατ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης μειώθηκε σε -7,8% από -7,3% τον Ιανουάριο.
 
Αρνητική κατά 383 εκατ. ευρώ ήταν και η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς  τα νοικοκυριά έναντι επίσης αρνητικής καθαρής ροής 139 εκατ. ευρώ το Φεβρουάριο του 2011. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες να μειωθεί σε -4,3% το Φεβρουάριο του 2012 από -4,1% τον Ιανουάριο του 2012, όταν το Δεκέμβριο 2011 ήταν -3,9%.
 
Θ. Κουκάκης
24h NewsRoom