Εγκύκλιο με την οποία παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης των καθυστερούμενων οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές με δόσεις, εξέδωσε ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών.
Οι οφειλέτες που θα υποβάλουν αίτηση ένταξης στην ρύθμιση μέχρι τις 31 Μαρτίου 2012, έχουν τη δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών εφάπαξ ή μέχρι έξι διμηνιαίες δόσεις με έκπτωση κατά 100% των πρόσθετων τελών. Και μέχρι 10 διμηνιαίες δόσεις (δηλαδή εντός 20 μηνών) με έκπτωση 75% των πρόσθετων τελών.
Στη ρύθμιση - που προβλέπεται στο νόμο 4038/2012 - μπορούν να ενταχθούν όλες οι οφειλόμενες εισφορές μέχρι 13.3.2012. Το ελάχιστο οφειλόμενο ποσό να φθάνει τα 2.500 ευρώ, ενώ η κάθε δόση θα είναι - κατ΄ ελάχιστο - 250 ευρώ.