Συγχωροχάρτι στα αυθαίρετα για σαράντα χρόνια

Συγχωροχάρτι στα αυθαίρετα για σαράντα χρόνια δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος, υπό την προϋπόθεση βέβαια οι ιδιοκτήτες τους να καταβάλουν σε δόσεις το πρόστιμο που θα τους επιβληθεί και αν δεν το πράξουν, η δαμόκλειος σπάθη της κατεδάφισης θα κρέμεται απειλητικά πάνω από τα... κεραμίδια τους.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Παπακωνσταντίνου άναψε το «πράσινο φως» για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων «στα βήματα» των ημιυπαίθριων και σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε χθες, ο ιδιοκτήτης του αυθαιρέτου θα καταβάλει το λεγόμενο «πρόστιμο διατήρησης» με το οποίο θα εξασφαλίζει ότι το αυθαίρετό του εξαιρείται από την κατεδάφιση για τα επόμενα σαράντα χρόνια και παράλληλα αποκτά δικαίωμα μεταβίβασης.

Το πρόστιμο διατήρησης, όπως όλα δείχνουν, θα είναι στο 10% της αντικειμενικής αξίας. Και πώς θα υπολογίζεται; Θα είναι το αποτέλεσμα της πράξης εμβαδόν αυθαιρέτου Χ τιμή ζώνης αντικειμενικής Χ 10%. Ομως το ποσό αυτό μπορεί να μειωθεί. Θα υπάρχει ένας μειωτικός συντελεστής 50% για κύρια και μοναδική κατοικία -υπόγεια- βοηθητικούς χώρους καθώς και αν πρόκειται για αυθαίρετα πριν από το 2004.

Η ρύθμιση για τα αυθαίρετα, όπως είπε ο υπουργός, «θα είναι πολύ κοντά στη ρύθμιση για τους ημιυπαίθριους, δεν θα καλύπτει τα αυθαίρετα σε αιγιαλό, παραλία, δάση και προστατευόμενες περιοχές, ενώ θα προβλέπει σημαντική μείωση των προστίμων και αναθεώρηση της διαδικασίας κατεδάφισης καθώς με το σημερινό πλαίσιο είναι δύσκολο να γίνουν κατεδαφίσεις». Τα έσοδα από τη ρύθμιση για τα αυθαίρετα θα χρηματοδοτήσουν το Πράσινο Ταμείο, το οποίο στο τέλος του χρόνου, ανάλογα και με την ανταπόκριση στη συγκεκριμένη ρύθμιση, προβλέπεται να έχει κεφάλαια ύψους 1 δισ. ευρώ, για τη διαχείριση του οποίου θα υπάρξει τεχνική βοήθεια από τον ιδιωτικό τομέα.

Ο ίδιος διευκρίνισε πως στο πρόστιμο διατήρησης του αυθαιρέτου δεν θα υπάρχει καμία αναδρομικότητα, ενώ επίσης το αυθαίρετο πλέον δεν θα υπάγεται σε αναδρομικούς ελέγχους από το ΙΚΑ για τον καταλογισμό ασφαλιστικών προστίμων στη διάρκεια της κατασκευής του. Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων ζητούν τα πρόστιμα να καταβάλλονται σε δεκαοκτώ δόσεις και να σβηστούν ασφαλιστικές εισφορές, ενώ θέλουν να υπάρξει πρόβλεψη και για τα αναδρομικά των δήμων (τέλη κ.λπ.), αλλά και για άμεση ηλεκτροδότηση, υδροδότηση κ.λπ.

Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο υπουργός όσον αφορά τα αυθαίρετα που βρίσκονται σε δάσος και κοντά σε παραλίες καθώς και στην περίμετρο αρχαιολογικών χώρων. Και τι θα γίνει με εκείνους που... δεν θα υπακούσουν προς τας υποδείξεις; Για όσους δεν συμμορφώνονται, ο κ. Παπακωνσταντίνου εξήγγειλε ενεργοποίηση της Ειδικής Υπηρεσίας Κατεδαφίσεων (ΕΥΚ) που θα προχωρήσει σε κατεδαφίσεις αυθαίρετων αμέσως μετά την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και χωρίς ο ιδιοκτήτης του αυθαιρέτου να έχει το δικαίωμα προσφυγής στα πολιτικά δικαστήρια, όπως γινόταν μέχρι τώρα. Αυτή η σημαντική λεπτομέρεια θα περιληφθεί επίσης στη ρύθμιση της επόμενης εβδομάδας.

Τέλος, όπως έγινε γνωστό από το ΥΠΕΚΑ, ο υπουργός προσδοκά να εισπράξει περί το 1 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του χρόνου, εκ των οποίων 300 εκατ. ευρώ από τους ημιυπαίθριους και 700 εκατ. ευρώ από τα αυθαίρετα. Παράγοντες της αγοράς χαρακτηρίζουν αυτή την οικονομική προσδοκία ως λίαν αισιόδοξη.

Espressonews.gr