Σε 45 ημέρες η προσωρινή σύνταξη

Αναρτήθηκε από pluslies | 1:04 μ.μ. | 0 σχόλια »

Σε 45 ημέρες η προσωρινή σύνταξη

Το μέτρο της προσωρινής σύνταξης επιστρατεύει το υπουργείο Εργασίας σε μια προσπάθεια - μαζί και με άλλα μέτρα - να μειώσει τον χρόνο απονομής των συντάξεων. Η καθυστέρηση στην έκδοση των συντάξεων αποτελεί ένα από τα δυσεπίλυτα προβλήματα στη λειτουργία των ασφαλιστικών ταμείων, το οποίο όμως πολλές φορές δημιουργεί προβλήματα διαβίωσης στους συνταξιούχους, καθώς η καθυστέρηση στην καταβολή της σύνταξης μπορεί να ξεπεράσει τα δυο χρόνια σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.
Στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου για το ΣΕΠΕ προβλέπεται ότι μέσα σε 45 ημέρες από την υποβολή της αίτησης θα εκδίδεται η απόφαση για καταβολή προσωρινής σύνταξης, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί στο 80% των τελευταίων αποδοχών. Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, ο χρόνος έκδοσης θα είναι οι 75 ημέρες. Η κατάσταση σήμερα με την απονομή συντάξεων είναι απελπιστική. Συγκεκριμένα:
n Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για ασφαλισμένο μόνο στο ΙΚΑ χορηγεί σύνταξη με καθυστέρηση 7-9 μηνών. Για ασφαλισμένο που υπάρχει αίτημα αναγνώρισης χορηγεί σύνταξη με καθυστέρηση 9-12 μηνών, ενώ όταν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση, η καθυστέρηση ξεπερνάει τους 15 μήνες.
n Ο ΟΑΕΕ χορηγεί σύνταξη όταν υπάρχει ασφάλιση μόνο στον ΟΑΕΕ σε 7-9 μήνες, ενώ όταν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση, σε 12-15 μήνες.
n Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους χορηγεί σύνταξη στους δημοσίους υπαλλήλους σε περίπου 8 μήνες, ενώ όταν έχουμε διαδοχική ασφάλιση σε πάνω από 12 μήνες.
n Ο ΟΓΑ χορηγεί σύνταξη όταν υπάρχει ασφάλιση μόνο στον ΟΓΑ με καθυστέρηση 5-6 μηνών, ενώ όταν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση η καθυστέρηση είναι πάνω από 12-15 μήνες.
n Στο ΕΤΑΑ οι χρόνοι απονομής των συντάξεων είναι διαφορετικοί για κάθε τομέα.
Η απονομή σύνταξης από το Ταμείο Νομικών γίνεται σε 3-4 μήνες, από το ΤΣΜΕΔΕ (μηχανικοί) σε 10 μήνες όταν υπάρχει ασφάλιση μόνο στον φορέα και σε πάνω από 15 μήνες όταν υπάρχει διαδοχική, ενώ από το ΤΣΑΥ (υγειονομικοί) σε 12 και 15 μήνες αντίστοιχα.

tanea.gr