Το αντιμνημονιακό μέτωπο ξεκίνησε από την Ικαρία, περιφέρεια Βορείου Αθγαίου η Νέα Δημοκρατία, δήμο Ικαρίας το ΚΚΕ, η συνέχεια θα γίνει Θεσσαλία και Αθήνα. Δεν το πιστεύεται; κάντε λίγη υπομονή